Saturday, 13 July 2024 - 2:18 pm
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120
Saturday, 13 July 2024 - 2:18 pm
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120

“เคหะสุขประชา” ผุดธุรกิจใหม่ เปิดบริษัท “รักษาความปลอดภัย และบริการเอาท์ซอร์ส เคหะ” ตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมสร้างรายได้ให้องค์กร

บมจ.เคหะสุขประชา เดินเครื่องสร้างรายได้เต็มกำลังเปิด “บริษัท รักษาความปลอดภัย และบริการเอาท์ซอร์ส เคหะ จำกัด” ให้บริการครบวงจรในการดูแลรักษาความปลอดภัย และการให้บริการรักษาความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้บริการแบบมืออาชีพ ด้วยอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์คุณภาพในระดับสากล และผสานการทำงานของบุคลากรให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย  รวมถึงการให้บริการเอาท์ซอร์สด้านบุคลากรที่ครอบคลุมทุกประเภท ตั้งแต่ Head Hunting, Payroll Services จนถึง Full Services Manpower Outsourcing

นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเดิมชื่อ บริษัทรักษาความปลอดภัยและบริการเซมโก้  จำกัด ซึ่งมีบริษัทจัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด (CEMCO)  เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2566  บมจ.เคหะสุขประชา  ได้เข้าซื้อหุ้นจาก CEMCO และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท รักษาความปลอดภัย และบริการเอาท์ซอร์ส เคหะ จำกัด” เพื่อขยายและพัฒนาองค์กร โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยพุทธศักราช 2558 ระเบียบข้อบังคับตามที่กฎหมายกำหนด มีคณะ  ที่ปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยขององค์กรที่จะยกระดับวิชาชีพของงานด้านการรักษาความปลอดภัยและด้านรักษาความสะอาด ให้มีมาตรฐานมุ่งไปสู่ความเป็นสากล

บริษัท รักษาความปลอดภัย และบริการเอาท์ซอร์ส เคหะ จำกัด มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสรรค์ความเป็นมาตรฐาน และผลงานในด้านการบริการงานรักษาความปลอดภัย และด้านรักษาความสะอาด เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในงานด้านการบริการ ที่สำคัญยังเป็นการช่วยเหลือแรงงานที่ต้องการ ให้มีรายได้ในการครองชีพของแต่ละบุคคลตามนโยบายของรัฐฯ

ปัจจุบัน งานทางด้านการรักษาความปลอดภัยและด้านการรักษาความสะอาดได้รับความนิยมอย่างสูงจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เพราะสามารถตอบสนองและอำนวยความสะดวกในด้านงานบริการได้ตรงตามความต้องการกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน

สำหรับในส่วนของบริการเอาท์ซอร์สด้านบุคลากร จัดตั้งขึ้นพื่อสนองความต้องการทางด้านทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในทุกระดับงาน ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องเสียเวลา กำลังคน และกำลังความคิดในเรื่องการบุคลากร ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดความซับซ้อนในองค์กร  อันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพได้ในที่สุด

ด้าน นายนราธิป พัชโรทัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย และบริการเอาท์ซอร์ส เคหะ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นบริษัทรับจัดการด้านความปลอดภัย การให้บริการรักษาความสะอาด และการจัดหาบุคลากร ในเครือของบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)  ด้วยความมุ่งหวังเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและการให้บริการรักษาความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ การเคหะแห่งชาติ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นิติบุคคล หน่วยงานราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนถึงภาคเอกชน

บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะช่วยยกระดับการรักษาความปลอดภัยและการให้บริการรักษาความสะอาดในแบบมืออาชีพ ด้วยอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์คุณภาพในระดับสากล และผสานการทำงานของบุคลากรให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย   สำหรับด้านการฝึกอบรมบุคลากร บริษัทฯ มีวิทยากรและทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์  รวมถึงระบบการติดตามและตรวจสอบผลสำเร็จในการปฏิบัติงาน จนลูกค้าพึงพอใจ

ปัจจุบัน ทางบริษัทฯ  มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกว่า  200 คน และเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดกว่า 100 คน ที่ผ่านมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูงสุด เพื่อให้ทุกองค์กรได้รับการบริการที่มีคุณภาพและพึงพอใจ ด้วยประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานของรัฐมากกว่า 50 โครงการ ใน 12 จังหวัด ทั่วประเทศ

สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.  095 860 9050 หรือ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Fanpage  บริษัท รักษาความปลอดภัย และบริการเอาท์ซอร์ส เคหะ จำกัด

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img