Friday, 19 July 2024 - 9:17 am
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120
Friday, 19 July 2024 - 9:17 am
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120

พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ วอนหน่วยงานภาครัฐชี้แนะ หลังโครงการฯดำเนินการตามกฎหมายทุกขั้นตอน

จากกรณีคำพิพากษาในคดี เดอะเม็ท คัดค้านการให้ความเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ 125 สาทร นั้น บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (PMTP)  ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ 125 สาทร ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ มิใช่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยตรง แต่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากผลแห่งคดี เนื่องจากศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาว่า เอกสารการคำนวณตัวเลข พื้นที่อาคารสำหรับคำนวณอัตราส่วนอาคารต่อพื้นที่ที่ดิน (FAR) ของโครงการเดอะ เม็ท ไม่ถูกต้อง

สืบเนื่องจาก PMTP ได้รับเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการจาก สนย. กรุงเทพมหานคร ซึ่งแสดงพื้นที่อาคารสำหรับคำนวณอัตราส่วนอาคารต่อพื้นที่ที่ดิน ของโครงการเดอะ เม็ท  และเชื่อมั่นในความถูกต้องของรายการคำนวณนั้น จึงนำไปใช้ในการจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการ 125 สาทร ตามระเบียบขั้นตอนที่ถูกต้อง และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร  การจัดสรรที่ดิน และบริหารชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก.) ได้มีมติอนุมัติ EIA ให้กับโครงการ 125 สาทร  อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาว่า พื้นที่อาคารสำหรับคำนวณอัตราส่วนอาคารต่อพื้นที่ที่ดินของโครงการ เดอะเม็ท ไม่ใช่พื้นที่อาคารเดอะ เม็ท ที่ถูกต้อง จึงเป็นเหตุให้ การอนุมัติ EIA โครงการ 125 สาทร รวมถึงใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ได้รับผลกระทบจากคดีนี้

วอนทุกฝ่ายเห็นใจ ยืนยันดำเนินการถูกกฎหมาย

PMTP ขอยืนยันว่า ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างโครงการ 125 สาทร และขออนุมัติ EIA ทุกขั้นตอนตามกฎหมายอย่างถูกต้องทุกประการ รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบประเด็นทางกฎหมายและได้รับหนังสือราชการยืนยันข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานราชการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง เป็นผลให้การขออนุญาตต่างๆ ผ่านการพิจารณาและอนุมัติเป็นที่เรียบร้อย

PMTP ยืนยันฐานะการเงินยังปึ๊ก ลูกค้ามั่นใจได้

PMTP ได้อธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้าและยินดีรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ รู้สึกขอบคุณลูกค้าที่เข้าใจและสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้บริษัทฯ จะอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะทำโครงการให้สำเร็จตามกรอบของกฎหมาย และพยายามหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมที่สุด

PMTP ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) และ พาร์ทเนอร์ จากญี่ปุ่น คือบริษัท คันเดน เรียลตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (KRD) และ บริษัท โทเร คอนสตรัคชั่น จำกัด (TCC) ในการพัฒนาโครงการ 125 สาทร ให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่ายังมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และได้มีการเตรียมแผนสำรองในการดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้เกิดผลกระทบกับลูกค้าให้น้อยที่สุด มั่นใจโครงการจะยังคงดำเนินการก่อสร้างจนสำเร็จตามความคาดหมายของผู้พัฒนาโครงการ

เกี่ยวกับ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (PMT)

บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หรือ PMT เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) บริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ในไทย ร่วมกับสองบริษัทผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่น ได้แก่ บริษัท คันเดน เรียลตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ (KRD) และ บริษัท โทเร คอนสตรัคชั่น จำกัด (TCC) ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมหรูมูลค่าสูงระดับเวิลด์คลาสในกรุงเทพฯ โดยโครงการแห่งแรกที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาคือโครงการ 125 สาทร

เกี่ยวกับ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA)

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ คือการสร้างความเติบโตอย่างสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุน จึงมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสมทั้งในประเทศและต่างประเทศ พอร์ตการลงทุนในปัจจุบันประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ กลุ่มธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่น

เกี่ยวกับ บริษัท คันเดน เรียลตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (KRD)

บริษัท คันเดน เรียลตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือ KRD เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือบริษัท คันไซ อิเลคทริค เพาเวอร์ จำกัด (KEP) ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น โดย KRD มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมพื้นที่ในแถบคันไซ โตเกียว เซนได และตลาดต่างประเทศ

เกี่ยวกับ บริษัท โทเรคอนสตรัคชั่น จำกัด (TCC)

บริษัท โทเร คอนสตรัคชั่น จำกัด หรือ TCC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท โทเร อินดัสตรีส์ อิงค์ ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 1982 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ ก่อสร้าง ควบคุม และงานวิศวกรรมโยธา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม โครงการบ้าน รวมถึงมีบริหารให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และด้านการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img