Saturday, 13 July 2024 - 4:15 am
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120
Saturday, 13 July 2024 - 4:15 am
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120

เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง  คว้ารางวัล สุดยอดซีอีโอ งาน CEO ECONMASS AWARD 2023

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ แนวราบ แนวสูง ISO รายแรกของไทย แบรนด์คุณภาพบ้าน ได้รับรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ) ประจำปี 2566  งาน CEO Econmass Awards 2023 จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับคณะกรรมการภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดขึ้นเป็นปีที่ 2

นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล สุดยอดซีอีโอ ปี 2566  งาน CEO Econmass Award 2566  ซึ่งได้เข้ารับรางวัล The Best CEO  2023 จาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์  จัดโดย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ  ซึ่งมีหลักการปฏิบัติ คัดเลือก จะต้องเป็นที่ยอมรับด้านศักยภาพองค์กร มีการขับเคลื่อนผลประกอบการแข็งแกร่ง มีความโดดเด่นในการทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ มีผลงานที่เป็นรูปธรรม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ยึดมั่นในจริยธรรม และมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ตลอดจนคำนึงถึงผลกระทบ ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

รางวัลสุดยอดซีอีโอ  มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างต้นแบบ ผู้นำองค์กรภาคธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จ แรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ การลงทุน และสังคมทุกภาคส่วน  ทั้งนี้ นักธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นที่ยอมรับ มีความโดดเด่น มีผลงานดีเยี่ยม ในการทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ  ในการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนองค์กร ให้เติบโต ต่อเนื่อง

นายสมนึก กล่าวขอบคุณความสำเร็จครั้งนี้ ซึ่งได้มาจากการทำงานที่มุ่งมั่น มีเป้าหมายเดียวกัน จากการทำงานอย่างหนักร่วมกัน รางวัลนี้ ได้มาจากทีมงาน และพนักงานในองค์กรทุกคน ซึ่งต้องขอขอบคุณที่ทุกคนร่วมช่วยกันขับเคลื่อน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ เป็นไปอย่างเข้มแข็ง รวมถึง เราจะยึดปฏิบัติ ยึดมั่น และบริหารงาน ให้มีการเติบโต มีความโปร่งใส บนหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีการเติบโตอย่างยั่งยืน  นายสมนึก กล่าวปิดท้าย  

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img