Friday, 19 July 2024 - 9:27 am
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120
Friday, 19 July 2024 - 9:27 am
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จุดประกายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ด้วยกลยุทธ์ ESG นำเจตนารมณ์ “ชีวิตมีกัน … ทุกวันดีกว่า” สร้างองค์กรส่งต่อการให้ที่ยั่งยืนในสังคม

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เน้นย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบทั้งต่อ ลูกค้า พนักงาน ชุมชน และสังคม ซึ่งสิ่งนี้คือหัวใจสำคัญของการวางกลยุทธ์และดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงวางกรอบการดำเนินงาน ESG  (Environment, Social และ Governance) สู่การปฏิบัติจริงในทุกส่วนธุรกิจ ด้วยแนวคิด Igniting Business with ESG : จุดประกายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ด้วยกลยุทธ์ ESG” มุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในสังคมไทยผ่านโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนด้านการศึกษา สุขภาพ หรือ สิ่งแวดล้อม  ล่าสุดพรูเด็นเชียลฯ ได้เปิดตัวแคมเปญ “การให้ที่ยั่งยืน คือ การให้ที่ส่งต่อได้” ส่งต่อการให้จากองค์กรสู่สังคม โดยทุกๆ 1 กรมธรรม์ใหม่ จะส่งต่อการให้อีก 1 ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างกรุงเทพมหานครตลอดจนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐมากกว่า 70,000 กรมธรรม์ ทุนประกันรวมกว่า 7,000,000,000 บาท

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดเผยว่า “ขณะนี้หลายองค์กรต่างตื่นตัวกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (environment), สังคม (social) และธรรมาภิบาล (governance)  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่สอดรับกับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลก อย่างเช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) รวมถึงประเด็นความไม่เสมอภาค และความเหลื่อมล้ำในสังคม (Social Division) โดยที่ผ่านมา พรูเด็นเชียล ประเทศไทย และ กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ได้มีการจัดทำโครงการที่ให้การสนับสนุนในประเด็นดังกล่าว พร้อมรายงานความคืบหน้าผ่านรายงานความยั่งยืนประจำปี  สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มความสำคัญด้านความยั่งยืนที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและสังคมโลก

“หนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจคือ ประเทศไทยมีคนที่ถือกรมธรรม์อยู่ประมาณ 38-39 % จากสัดส่วนประชากรทั้งหมดในประเทศไทย  นับว่าคนไทยมากกว่าครึ่งยังไม่มีความคุ้มครองใดๆในชีวิต ความมุ่งมั่นของเราคือการทำให้ประกันเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้กับคนทุกกลุ่ม เราจึงได้เปิดตัวแคมเปญ “การให้ที่ยั่งยืน คือ การให้ที่ส่งต่อได้” โดย ทุกๆ 1 กรมธรรม์ใหม่ จะส่งต่อการให้อีก 1 ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างของกรุงเทพมหานครตลอดจนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐมากกว่า 70,000 กรมธรรม์ ทุนประกันรวม 7,000,000,000 บาทภายในสิ้นปีนี้ กลุ่มลูกจ้างเหล่านี้คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการให้คุณภาพชีวิตของเราทุกคน ซึ่งพวกเขาอาจจะไม่สามารถเข้าถึงประกันได้ ซึ่งประกันอุบัติเหตุที่เรามอบให้นี้ จะช่วยทำให้คนกลุ่มนี้มีความอุ่นใจและได้รับความคุ้มครองกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน” นายบัณฑิตกล่าว

สำหรับ พรูเด็นเชียล ได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ESG แบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก คือ 1.สร้างการเข้าถึงทางด้านความมั่นคงทางสุขภาพและการเงินอย่างเท่าเทียม 2.การลงทุนอย่างรับผิดชอบ และ 3.การสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน โดย พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้นำกรอบการดำเนินงานนี้ มาร่วมกำหนดกลยุทธ์และผนวกไว้ในทุกส่วนธุรกิจเพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริง ตามเจตนารมณ์ขององค์กร “ชีวิตมีกัน … ทุกวันดีกว่า” (Prudential For Every Life For Every Future) ใน 3 มิติ ประกอบไปด้วย

1. ทำให้ทุกวันดีกว่า…ด้วยการสร้างการเข้าถึงความคุ้มครองด้านสุขภาพและการเงินอย่างเท่าเทียม ผ่านการส่งมอบความร่วมมือและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ยั่งยืน อย่างเช่น ตอบรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย บริษัทฯ ได้ให้ความรู้กับคนทุกกลุ่มและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับการวางแผนการเงินและการออมระยะยาวจนทำให้พรูเด็นเชียลฯ กลายเป็น 1 ใน 3 ผู้นำด้านประกันบำนาญติดต่อกันถึง 5 ปี

2. ทำให้ทุกวันดีกว่า…ด้วยการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนถ่ายสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยลดการปล่อยคาร์บอนในการลงทุนและการมีส่วนร่วมกับผู้ออกนโยบายและผู้ถือหุ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ปัจจุบันเราสามารถลดค่าความเข้มข้นของคาร์บอนแบบเฉลี่ยน้ำหนัก (Weighted Average Carbon Intensity: WACI) มากกว่า 25% นับตั้งแต่ปี 2562 ที่ได้เริ่มมีการคำนวณ ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ในปี 2568

3. ทำให้ทุกวันดีกว่า…ด้วยการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนคนในองค์กรให้ตระหนักถึงความยั่งยืน รวมทั้งสร้างมาตรฐานเรื่องความยั่งยืนในระดับผู้นำขององค์กร อย่างเช่น การจัดการให้มีด้วย KPI ของพนักงานที่เชื่อมโยงกับ เรื่อง ESG หรือโครงการ ESG ภายในปี2569 จนได้รับรางวัลมากมายจากเวทีต่างๆ อาทิ รางวัล LinkedIn Talent Awards 2022  สาขา “Diversity Champion”, รางวัล “Asia’s Best Employer Brand Awards 2023” จาก World HRD Congress , 2 รางวัล จากเวที HR Asia Awards 2023  และ 4 รางวัลจากเวที HR Excellence Awards 2023

พรูเด็นเชียลฯ ยึดลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้น ทุกสิ่งที่เราลงมือทำ เราจึงมุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยได้เข้าถึงแผนประกันต่างๆที่ครอบคลุมการใช้ชีวิตในทุกด้าน เพื่อให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และไปถึงจุดมุ่งหมายที่วางไว้

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img