Saturday, 13 July 2024 - 4:49 am
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120
Saturday, 13 July 2024 - 4:49 am
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (บางนา 1) คว้ามาตรฐาน ISO14001: 2015 รับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสากล สอดรับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ (ซ้าย) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งอยู่ภายใต้บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ FPT รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากนายมนตรี ตั้งเติมสิริกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการันตีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในขอบเขตพื้นที่ส่วนกลางของโครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (บางนา 1)

ปัจจุบัน เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) เป็นผู้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ภายใต้การบริหารจัดการกว่า 3.5 ล้านตร.ม. และมีพื้นที่อาคารอุตสาหกรรมสีเขียวมากที่สุดในไทย ซึ่งได้รับการยอมรับระดับสากล เช่น LEED และ EDGE พร้อมให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคารและชุมชนโดยรอบ

การได้รับมาตรฐานในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องพิสูจน์ความสามารถในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากล ทั้งการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการขยะและของเสียโดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทน การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนให้กับพนักงาน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับการรับรองมาตรฐานอื่น ๆ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 ในโครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค 3 แห่ง ได้แก่ พื้นที่วังน้อย 2, แหลมฉบัง 2 และศรีราชา สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพสูง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img