Friday, 19 July 2024 - 9:57 am
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120
Friday, 19 July 2024 - 9:57 am
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120

กลุ่ม “แซง-โกแบ็ง” ตั้งเป้า “Carbon Neutrality” ในปี 2593 ยกทัพทีมผู้บริหารจัดเสวนา ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

กลุ่ม “แซง-โกแบ็ง” ตั้งเป้าเป็นองค์กร “Carbon Neutrality” ในปี 2593 ยกทัพทีมผบห.จัดเสวนา “ยกระดับความท้าทายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทย” ตอกย้ำดำเนินธุรกิจควบคู่การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัท แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย จำกัด (Saint-Gobain Thailand Group) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุรวมถึงโซลูชั่นในอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคาร ภายใต้ตราสินค้า ยิปรอค และ เวเบอร์ นำทีมโดยนางสาวศิวารยา ศรีติรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดงานเสวนาในหัวข้อ “ยกระดับความท้าทายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทย” หรือ Elevate ambitions for a Sustainable Future, fostering positive change in Thailand’s construction industry เพื่อตอกย้ำการเป็นองค์กรที่มีแนวทางการทำธุรกิจแบบยั่งยืนควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับสากล โดยมี นายเบอร์นัว บาร์แซง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม แซง-โกแบ็ง, ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี นักวิจัยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายเอกสิทธิ์ ลัคนานิธิพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ และพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ำ กลุ่มบริษัท ดาว (ประเทศไทย) จำกัด, นายเสถียร เลี้ยววาริณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายความยั่งยืน บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน), นายปาทรีซ บาร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บวิค-ไทย จำกัด และนายเฑียร จึงวิรุฬโชตินันท์ อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คอรัล ไลฟ์ จำกัด เข้าร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยให้ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนของกลุ่มแซง-โกแบ็ง และระบบธุรกิจหมุนเวียน (circular economy) เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมกันสร้าง และพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็นผู้นำโซลูชั่นการก่อสร้างในรูปแบบ “light and sustainable construction”

โดยที่กลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง ยังมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจซึ่งนอกเหนือจากการมุ่งมั่นพัฒนา Solution แล้ว ยังคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ซึ่งการมุ่งเน้นในเรื่อง Sustainability ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญของกลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็งมาโดยตลอด โดยการทำให้โลกของเราเป็นบ้านที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทที่ว่า “Making the world a better home” ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ กระบวนการผลิต ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) การประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) และการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งได้มีการกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โดยได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทางด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกฏบัตรด้านสิ่งแวดล้อม EHS โดยมีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนสู่องค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2593 ดังนั้นกลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง จึงได้ส่งเสริมบทบาทในการป้องกัน และบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน นักลงทุน ผู้กำหนดนโยบาย ลูกค้า ซัพพลายเออร์ องค์กรภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ อีกด้วย

ในขณะที่ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2566-2567 กลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็งมองว่าเป็นปีที่ท้าทาย ทั้งเรื่องของต้นทุนสินค้า, งบประมาณการก่อสร้าง, ค่าแรงที่สูงขึ้น และการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงการแข่งขันด้านราคาที่สูงมาก ทำให้กลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็งมองเห็นโอกาสในการใช้นวัตกรรมที่มีความชำนาญมาสร้างความแตกต่างเพื่อนำเสนอให้กับลูกค้า ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนา Innovation, System และ Solution ให้เป็น Practical Innovation

โดย Solution เหล่านี้จะเน้นเรื่องการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการใช้งานจริงจากการก่อสร้างเพื่อการอยู่อาศัยที่ดียิ่งขึ้น การลดการใช้พลังงาน และการลดต้นทุนการซ่อมแซมในระยะยาว รวมถึงการให้คำปรึกษาจากทีมงานเทคนิคที่เชี่ยวชาญทำให้เกิดประสิทธิภาพ และคุณภาพในการก่อสร้างที่ดียิ่งขึ้น สร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้ และผู้อยู่อาศัยมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถนำมาต่อยอดธุรกิจขายปลีก และขายส่ง รวมถึงทำให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และยอมรับในคุณภาพที่มากขึ้น ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain ทั้งระบบ เพื่อส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ผู้อยู่อาศัย และประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

กลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปารีส ลอนดอน แฟรงก์เฟิร์ต ซูริก บรัสเซลส์ และอัมสเตอร์ดัม โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลักๆ คือ

1. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) ประกอบด้วย

– โซลูชั่นงานฝ้าเพดาน และผนังเบายิปซัม ยิปรอค หรือ Gyproc ซึ่งเป็นโรงงานผลิตภัณฑ์ยิปซัมแห่งแรกในประเทศไทย

– เวเบอร์ (Weber) กาวซีเมนต์ ยาแนว ระบบกันซึม และเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มอร์ตาร์สำหรับงานก่อสร้าง และงานซ่อมแซม ซึ่งมีทีมพัฒนา R&D ทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก

– โซลูชั่นฉนวนกันร้อน และกันเสียง อิโซแวร์ หรือ Isover และท่อแอร์แบบมีฉนวนในตัว Climaver

– แซง-โกแบ็ง กล๊าส (Saint-Gobain Glass) กระจกแผ่นเรียบคุณภาพสูงสำหรับบ้าน และอาคาร

– แพม (PAM) โซลูชั่นท่อส่งก๊าซ ท่อน้ำแบบครบวงจร

2. กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry) ประกอบด้วย

– ฟอร์มูล่า (Formula) ปูนปลาสเตอร์อุตสาหกรรมคุณภาพสูง

– นอร์ตั้น แอบราซีฟส์ (Norton Abrasives) ผลิตภัณฑ์ใบตัด เจียร ตัด ขัด เจาะ คุณภาพสูง

– พีพีแอล (PPL) ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง

3. กลุ่ม Mobility ผลิตภัณฑ์กระจกรถยนต์ ซีคิวริท (Sekurit) สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img