Saturday, 13 July 2024 - 5:08 am
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120
Saturday, 13 July 2024 - 5:08 am
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120

อินฟอร์มาฯ จับมือ TESTA เสริมทักษะ ความรู้ ความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ในงาน”Energy Storage Asia 2024″ ขานรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ปักธงเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทยร่วมเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) จับมือ สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) จัดการประชุม “International Energy Storage Forum” พร้อมนำผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในงาน Energy Storage Asia 2024 ตั้งเป้าส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทยและภูมิภาค ซึ่งงานนี้จะมาเสริมความแข็งแกร่งกับงาน ASEAN Sustainable Energy Week ให้มีความครอบคลุมทุกด้านของพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

จากเทรนด์พลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น เพื่อสอดรับกับเป้าหมายของโลกสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) แต่ความท้าทายจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนนี้คือความผันผวนที่ไม่สม่ำเสมอ หัวใจสำคัญคือ การนำเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานมาผนวกใช้ ทั้งในรูปแบบแบตเตอรี่ที่ใช้ในโรงไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจระดับภูมิภาค เดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับ สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) จัดการประชุม “International Energy Storage Forum” ในงาน Energy Storage Asia 2024 ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมความรู้และเตรียมพร้อมให้ทุกห่วงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรมพร้อมรับสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไทย (Thailand Energy Storage Technology Association – TESTA) กล่าวว่า วันนี้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานกลายเป็นหัวใจสำคัญสู่การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยเฉพาะการกักเก็บพลังงานหมุนเวียนมาใช้ โดยวันนี้จะเห็นได้ถึงการได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้นจากการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ในไทย ซึ่งที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้เดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวระหว่าง นักวิจัย ภาคการศึกษา และผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐ เอกชน ร่วมกับภาคีชั้นนำภายในประเทศ และในระดับนานาชาติ เพื่อต่อยอดระบบกักเก็บพลังงานในประเทศไทยสู่การปรับใช้อย่างครอบคลุมตั้งแต่ภาคการขนส่ง การใช้พลังงานในภาคครัวเรือน ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมของประเทศ

“ด้วยกรอบวิสัยทัศน์ในการเป็นภาคีชั้นนำระดับอาเซียนในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ การดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ทางสมาคมฯ ร่วมมือกับทาง อินฟอร์มาฯ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และอัปเดตเทรนด์ของเทคโนโลยีดังกล่าว ให้กับภาคอุตสาหกรรมการไทย โดยที่ผ่านมาเราทำงานร่วมกับอินฟอร์มาฯ มาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดสัมมนา TESTA Symposium และได้รับการตอบรับที่ดีมาโดยตลอด ทำให้ปีนี้เราขยายความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำคัญของเทคโนโลยีดังกล่าวผ่านการประชุมนานาชาติ International Energy Storage Forum” ซึ่งตนเชื่อมั่นว่าเวทีนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก รวมถึงการนำไปปรับใช้ของบุคลากรภายในประเทศ การประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “Energy Storage Asia” งานที่รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานล่าสุด จะเป็นก้าวที่สำคัญในการยกระดับเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย” ดร.พิมพา กล่าวเสริม

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ประเทศไทย กล่าวว่า เราเป็นผู้บุกเบิกตลาดพลังงานในประเทศไทยด้วยการจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW) งานนิทรรศการด้านเทคโนโลยีพลังงานที่ครอบคลุมที่สุดในภูมิภาค ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงพลังงานทั้งในและต่างประเทศ ทำให้งานมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีจนขยายเต็มพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อินฟอร์มาฯ ทำงานร่วมกับทาง สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA)  เป็นปีที่ 4 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคมฯ ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกันมากมาย โดยมีเป้าหมายเดียวกันในการส่งต่อความรู้และสนับสนุนให้กับภาคธุรกิจ เชื่อมโอกาสให้ระบบกักเก็บพลังงานเป็นส่วนขับเคลื่อนที่สำคัญให้กับภาคอุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า เข้าไว้ด้วยกัน เราจึงขยายงานด้านระบบกักเก็บพลังงาน หรือ Energy Storage Asia โดยงานนี้จะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้งาน ASEW มีความครอบคลุมทุกด้านของพลังงานสะอาด

“ในปีนี้ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ พร้อมสานต่อและขยายความร่วมมือกับทางสมาคมฯ ผ่านการลงนาม การจัดการประชุม International Energy Storage Forum” เพื่อเป็นเวทีสำคัญระดับนานาชาติ ที่ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยที่มีความชำนาญทั่วโลกมาการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ และช่วยส่งเสริมความเข้าใจ ให้ทั้งผู้ประกอบการ นักลงทุน โดยจะเป็นสัมมนาหลักของงาน Energy Storage Asia 2024 แพลตฟอร์มทางธุรกิจที่รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานล่าสุดจากบริษัทชั้นนำระดับโลก โดยทางอินฟอร์มาเชื่อมั่นว่า เวทีนี้จะตอกย้ำความแข็งแกร่งถึงความพร้อมของไทยสำหรับเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น” นายสรรชาย กล่าวเสริม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานครั้งสำคัญของไทยไปด้วยกันในงาน Energy Storage Asia 2024 งานนิทรรศการและการประชุมระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานและแบตเตอรี่ และเป็นส่วนหนึ่งในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติ ด้านพลังงานทดแทน การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.asew-expo.com

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img