Wednesday, 24 July 2024 - 3:30 pm
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120
Wednesday, 24 July 2024 - 3:30 pm
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120

ส่งต่อความรักผ่าน “Park for Life” ไลน์สติกเกอร์ โดย Dusit Central Park รายได้ทั้งหมด สมทบทุน หน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Dusit Central Park โครงการมิกซ์ยูสชั้นนำใจกลางกรุงเทพฯ สร้างสรรค์ไลน์   สติกเกอร์ Park for Life” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของธรรมชาติ และระบบนิเวศของ Roof Park สวนลอยฟ้าขนาด 7 ไร่ เปรียบเสมือนเป็นโอเอซิสสีเขียวขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ 1. โรงแรม (Dusit Thani Bangkok) 2. ที่พักอาศัย (Dusit Residences และ Dusit Parkside) 3. ศูนย์การค้า (Central Park Retail) 4. สำนักงาน (Central Park Offices) ภายใต้โปรเจกต์ Dusit Central Park โดยลวดลายและสีสันของสติกเกอร์ ถ่ายทอดความหลากหลายของระบบนิเวศที่จะเกิดขึ้นภายในโครงการฯ ประกอบด้วย ลวดลายดอกไม้ หมู่พันธุ์ไม้ น้ำตก นก ปลา และหอยทาก เป็นต้น เพื่อสะท้อนความตั้งใจและความทุ่มเทของโครงการที่ให้ความสำคัญต่อระบบนิเวศ และสุขภาพของคนในเมืองอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต่างเผชิญอยู่และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูล Health Data Center ของกระทรวงสาธารณสุขปี 2566 พบว่าคนไทยป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจกว่า 7 ล้านคน* โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และคนพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ มีกระบวนการรักษาหลายขั้นตอนซึ่งใช้ระยะเวลานานและต้องใช้แพทย์หลากหลายสาขา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงจำเป็นต้องพัฒนาทั้งด้านสถานที่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์อยู่เสมอ

คุณละเอียด โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิมานสุริยา จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ Dusit Central Park กล่าวว่า “ด้วยเจตนารมณ์ของโครงการฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนาในทุกมิติ ตั้งแต่การพัฒนาโครงการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน Dusit Central Park เล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนและคุณภาพเมืองไปพร้อมกัน จึงได้ออกแบบพื้นที่สีเขียว Roof Park ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาโครงการฯ เพื่อพัฒนาที่ดินทำเลดีที่สุดของกรุงเทพฯ สู่พื้นที่สีเขียวที่มอบระบบนิเวศ (Ecosystem) และนิเวศเมือง (Urban Ecology) อย่างยั่งยืน ส่งมอบประโยชน์คืนสู่สาธารณะ ไลน์สติกเกอร์เพื่อการกุศล Park for Life” นี้เพื่อเป็นโครงการเชื่อมโยงระหว่าง โครงการ-ชุมชน-ประชาชน เข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ทุกยอดดาวน์โหลดจากผู้ร่วมทำบุญโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทาง Dusit Central Park จะนำส่งถึงหน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย”

ท่านสามารถร่วมดาวน์โหลดไลน์สติกเกอร์ Park for Life” ได้ที่ Line Sticker Shop หรือคลิก https://line.me/S/sticker/25873775 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายนนี้ ในราคา 69 บาท โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย ร่วมสมทบทุน หน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

*ที่มา Health Data Center ของกระทรวงสาธารณสุข

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img