Saturday, 13 July 2024 - 1:40 pm
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120
Saturday, 13 July 2024 - 1:40 pm
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120

AWC ผนึกกำลัง ‘Ikigai’ และ ‘SOS Thailand’ รวมพลังพันธมิตรเพื่อความยั่งยืนด้านอาหารและการจัดการขยะอาหาร ในโครงการ “AWC Alliances for Better Future” เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ “สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า”

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ร่วมลงนาม 2 พันธมิตรชั้นนำ “อิคิไก (Ikigai)” ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนของห่วงโซ่อาหารด้วยโมเดลธุรกิจสร้างสรรค์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และ “เอสโอเอส ประเทศไทย (Scholars of Sustenance Foundation หรือ SOS Thailand)” มูลนิธิกู้ภัยอาหารแห่งแรกของประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและการลดปริมาณขยะอาหารผ่านการบริจาคอาหารส่วนเกินคุณภาพดีให้แก่ชุมชน โดยทั้งสององค์กรเป็นพันธมิตรของ AWC ในโครงการรวมพลังพันธมิตรเพื่อความยั่งยืน หรือ “AWC Alliances for Better Future” ในมิติเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อร่วมขับเคลื่อนการจัดการอาหารและอาหารส่วนเกินให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมสร้างคุณค่าองค์รวมต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “นับเป็นโอกาสที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ AWC ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับ “อิคิไก (Ikigai)” และ “เอสโอเอส ประเทศไทย (Scholars of Sustenance Foundation หรือ SOS Thailand)”  เพื่อร่วมรวมพลังพันธมิตรยกระดับการจัดการห่วงโซ่อาหารของกลุ่มธุรกิจโรงแรมของ AWC ให้มีความแข็งแกร่งและกว้างขวางคลอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่ง AWC เชื่อว่าการรวมพลังจากทุกภาคส่วนจะเป็นการสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้แก่ สิ่งแวดล้อม ชุมชน และประเทศไปสู่ความยั่งยืนองค์รวมและเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ทั้งนี้ AWC ขอเชิญชวนพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันมารวมพลัง “สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า” ภายใต้ โครงการ “AWC Alliances for Better Future” เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้ครอบคลุมทุกมิติ พร้อมร่วมยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านความยั่งยืนระดับโลก”

“โครงการ “AWC Alliances for Better Future” เป็นหนึ่งในโครงการริเริ่มตามกลยุทธ์ความยั่งยืนของ AWC ภายใต้ 3 เสาหลักได้แก่ BETTER PLANET เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น BETTER PEOPLE เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ BETTER PROSPERITY เพื่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ส่งมอบประโยชน์และส่งคุณค่าองค์รวมสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดย AWC ตั้งใจเชิญชวนพันธมิตรทั้งระดับชุมชนท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ที่มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นร่วมกันมาสร้างคุณค่าที่แท้จริงและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับประเทศไทย” นางวัลลภา กล่าวทิ้งท้าย

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img