Saturday, 13 July 2024 - 2:29 pm
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120
Saturday, 13 July 2024 - 2:29 pm
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120

ตลาดยิ่งเจริญ เดินเครื่องพัฒนา “ยิ่งเจริญ สแควร์” แลนด์มาร์คใหม่ใจกลางสะพานใหม่ เพิ่มพื้นที่พาณิชย์และพักผ่อนกว่า 16,000 ตารางเมตร เชื่อมรถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานใหม่ พร้อมเปิดให้บริการปลายปี 2566

ตลาดยิ่งเจริญ เตรียมคิกออฟ “ยิ่งเจริญ สแควร์” ภายใต้แนวคิด ความอร่อยแห่งใหม่ ใกล้บ้านคุณ เป็นอาคารสูง 4 ชั้น มีรูปแบบผสมผสานร่วมสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่เชิงพาณิชย์และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมกว่า 16,000 ตารางเมตร รองรับผู้ประกอบการ และร้านค้าอาหารที่หลากหลาย ท่ามกลางชุมชนขนาดใหญ่ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องของกรุงเทพมหานครตอนเหนือ บนพื้นที่ติดถนนพหลโยธิน และรถไฟฟ้าสายสีเขียว เชื่อมสถานีสะพานใหม่ N20 ปักหมุดเป็น “แลนด์มาร์คแหล่งใหม่” ใจกลางชุมชนสะพานใหม่-ดอนเมือง สานต่อนโยบาย Yingcharoen Together ยิ่งเจริญไปด้วยกัน ศูนย์กลางชุมชนที่เชื่อมโยง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคที่หลากหลาย เปิดจองพื้นที่แล้ววันนี้

ดร. ณฤมล ธรรมวัฒนะ

ดร. ณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ กล่าวว่า “ยิ่งเจริญ สแควร์” เป็นอาคารผสมผสาน ร่วมสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความสูงรวม 4 ชั้น และมีพื้นที่กว่า 16,000 ตารางเมตร รองรับผู้ประกอบการ และร้านอาหารนานาชาติ โด่ดเด่นด้วยความอร่อย และครบครัน พร้อมพื้นที่รองรับการใช้บริการของประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ที่มีความสะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัย และที่สำคัญสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจ ทำกิจกรรมกับครอบครัว เพื่อนฝูงอย่างลงตัว ด้วยอาคารนี้จะแวดล้อมด้วยธรรมชาติ และโครงการ “คิดจากคลอง” ที่ฟื้นฟูสภาพคลองลำผักชี

คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี 2566 โดยอาคารนี้ มุ่งพัฒนาจากรากฐานตลาดคือศูนย์กลางชุมชน ดังนั้นจึงตั้งเป้าหมายเป็น “สะพานใหม่ แลนด์มาร์ค” เพื่อให้สอดรับกับพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วม รับผิดชอบ และยั่งยืน ด้วยการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม-ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนชาวสะพานใหม่-กรุงเทพ ฯ ตอนเหนือ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายของชุมชนในย่านนี้ อาทิ การจัดการพื้นที่ส่วนกลาง และบริการร้านค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะแก่การพักผ่อน (Common Area) การจัดการพื้นที่กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

นอกจากนี้ความโดดเด่นของอาคารคือ สถานที่ตั้ง ที่การเดินทางสะดวก ด้วยติดกับถนนพหลโยธิน และเชื่อมกับสถานีสะพานใหม่ (N20) รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว และใกล้เคียงกับสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ สนามบินนานาชาติและฐานทัพอากาศดอนเมือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีปทุม ราชภัฎพระนคร เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินรถโดยสารสาธารณะในถนนสายหลัก และสายรอง แวดล้อมด้วยชุมชนขนาดใหญ่ และชุมชนขยาย คอนโดกว่า 3,500 ยูนิต ซึ่งปัจจุบันตลาดยิ่งเจริญมีผู้ใช้บริการหมุนเวียนเฉลี่ยต่อวัน อย่างน้อยกว่า 25,000 คน

นายอริย ธรรมวัฒนะ กรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ  กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตามการพัฒนาตลาดยิ่งเจริญ ยังคงยึดหลักและขับเคลื่อนตามนโยบาย “Y Together” ยิ่งเจริญไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีพันธกิจมากกว่า ตลาดสด หากแต่มุ่งหวังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย เปลี่ยนแปลง  และเพิ่มขึ้น ของลูกค้าทุกกลุ่มทุกวัย โดยเพิ่มพื้นที่กิจกรรม พักผ่อน ส่งเสริม และพัฒนาตลาดให้มีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาหรือขยายตัวของชุมชน พร้อมทั้งยังอนุรักษ์ตลาดให้อยู่คู่สังคมไทย ถือเป็นวิถีไทย วิถีโลก ควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างประโยชน์ต่อชุมชน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สานต่อโครงการ “คิดจากคลอง” โครงการต้นแบบของชาวบางเขน เพื่อฟื้นฟูสภาพคลองลำผักชี (ตลาดยิ่งเจริญ) ด้วยนวัตกรรมอ็อกซิเดชั่นชีวภาพ อันเป็นการการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คลองสวย น้ำใส สังคมน่าอยู่ มุ่งสู่สถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน รวมทั้งแนวคิดการพัฒนาศูนย์จัดการขยะเหลือศูนย์ร่วมกับเขตบางเขน กทม. จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดขยะคือทอง เพื่อการเรียนรู้ชุมชนที่สร้างสรรค์ และยั่งยืน

นอกจากนี้ต่อยอดการแบ่งปันร่วมกับสังคม เพื่อสนับสนุนทุนทรัพย์แด่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ในการจัดโครงการ “ยิ่งส่ง ยิ่งสุข เพื่อโรงพยาบาลพ่อ” ผ่าน #ส่งสดดอทคอม https://www.songsod.com/

เนื่องจากพบว่าโรงพยาบาล ฯ มีภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยจำนวนมาก หากแต่ยังขาดแคลนทรัพยากรที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมาก ดังนั้นโครงการ ฯ  จึงได้ดำเนินการ 4 แนวทาง ได้แก่

1. สื่อสารการทำอาหารสุขภาพด้วยคริป VDO ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ต โดยทุกเมนูได้รับการออกแบบจากนักโภชนาการอาหาร โรงพยาบาลภูมิพล ฯ โดยสามารถสั่งอาหารมาทานได้เองผ่าน “ส่งสด”

2. ส่งสุขภาพพร้อมทานร้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถใส่เมนูสุขภาพสามารถเชิญชวนหน้าร้านหรือผ่านเดลิเวอร์รี่ต่างๆ ทุกยอดการสั่งซื้อสามารถเข้าร่วมทำบุญได้ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันนี้ – 27 มี.ค. 66

3. ส่งสุขให้กับเพื่อนมนุษย์โดยผ่านการบริจาคได้ทุกช่องทางผ่านพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ

4. ส่งสุขให้เต็มอิ่ม จัดงานยิ่งส่ง ยิ่งสุข รวมร้านค้ามากกว่าร้อยบูธ เพื่อรับบริจาคและรับของที่ระลึก

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img