Saturday, 13 July 2024 - 1:10 pm
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120
Saturday, 13 July 2024 - 1:10 pm
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120

BAM เปิดโครงการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน พัฒนาทรัพย์สินรอการขาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ฉะเชิงเทรา

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน (ESG) ณ ตำบล วังตะเคียน (คลองลาว) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย ประเภทที่ดินเปล่า เนื้อที่กว่า 2 ไร่ ให้เป็นพื้นที่สวนดอกปอเทืองและสวนหย่อมให้ประชาชนสามารถเข้ามาท่องเที่ยว ถ่ายภาพ ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น นอกจากนี้ภายในงานยังให้ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่มาออกร้านจำหน่ายเครื่องดื่มชาสมุนไพรเพื่อช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับคนในพื้นที่อีกหนึ่งทาง โดยโครงการดังกล่าวยังถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์ของบริษัทฯอีกหนึ่งวิธี   สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ของ BAM โดยคำนึงถึงแนวคิด ESG คือ การดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนต่อไป

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img