Friday, 19 July 2024 - 10:36 am
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120
Friday, 19 July 2024 - 10:36 am
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120

APM ยื่นไฟลิ่ง RT ออกหุ้นกู้ฯ ขยายศักยภาพรับงานก่อสร้าง หนุน Backlog แตะหมื่นล้าน

APM ยื่นไฟลิ่ง RT ต่อ ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.20% ต่อปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 500 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 700 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมความแข็งแกร่งด้านศักยภาพงานก่อสร้าง คาดจองซื้อวันที่ 21-23 ก.พ. 2566 และคาดเสนอขายวันที่ 24 ก.พ. 2566

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานก่อสร้าง ด้วยความพร้อมด้านบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องจักรเฉพาะทางที่ทันสมัย เพื่อส่งมอบงานก่อสร้างในมือให้แล้วเสร็จตามแผนงาน และเตรียมพร้อมในการเข้ารับงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีงานที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 จำนวนประมาณ 11,400 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้ในช่วงปี 2566-2568

ด้าน ดร. สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่าปริมาณงานในมือของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐที่มีแนวโน้มเติบโต บริษัทจึงต้องมีความพร้อมในด้านเครื่องมือทางการเงิน เพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าว อีกทั้ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือองค์กรให้กับ RT ด้วยเรทติ้ง ‘BBB-’ แนวโน้มอันดับเครดิต ‘ลบ’ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2565 สะท้อนถึงความสามารถในการแข็งขันที่แข็งแกร่ง และผลงานการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดินเป็นที่ประจักษ์ ได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่าบริษัทได้ยื่นแบบร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.20 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 500 ล้านบาทและมีหุ้นกู้สำรองเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 700 ล้านบาท

ขณะที่ นางสาววีรยา ศรีวัฒนะ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional Investor and High Net Worth Investor: II&HNW) โดยมีผู้จัดการการจัดจําหน่ายร่วม ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนการชำระเงิน ด้านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img