Saturday, 13 July 2024 - 2:18 pm
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120
Saturday, 13 July 2024 - 2:18 pm
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120

AWC คว้ารางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2022” ในฐานะองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของไทย ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร รับรางวัลอันทรงเกียรติ “Thailand’s Top Corporate Brands 2022” ในฐานะองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทย ประจำปี 2565 หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยมูลค่าแบรนด์องค์กร 74,556 ล้านบาท จากงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2022 ที่จัดขึ้นโดยหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานพิธีในการมอบรางวัล ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า “AWC ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวในฐานะองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย ที่ได้รับการจัดอันดับจากทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ AWC ที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างองค์กรและพัฒนาแแบรนด์ด้วยการนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (Uniqueness) เพื่อมุ่งสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ก้าวหน้าและเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อร่วมสร้างความแข็งแกร่งของประเทศให้เป็นจุดหมายปลายทางยั่งยืนระดับโลก”

หัวใจสำคัญในการสร้างแบรนด์องค์กรที่แข็งแกร่งของ AWC คือการนำเอาแบรนด์ดีเอ็นเอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ายทอดออกมาผ่านทางผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่าง เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของไทย ประกอบไปด้วย 1) เอกลักษณ์ในการนำเทรนด์ (unique trend) ด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง 2) เอกลักษณ์ในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่น (unique offering) ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด 3) เอกลักษณ์ด้านการออกแบบที่โดดเด่น (unique design) จากคุณค่าและแรงบันดาลใจผ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม 4) เอกลักษณ์การสร้างประสบการณ์ที่ประทับในความทรงจำ (unique memorable experience) ด้วยการสร้างความพึงพอใจสูงสุด เติมเต็มให้ลูกค้ามีช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์ และ 5) เอกลักษณ์ในการส่งมอบคุณค่าอย่างยั่งยืนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย (unique sustainable value) ผ่านการตระหนักและให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในทุกการดำเนินงาน ซึ่งทำให้โครงการต่างๆ ของ AWC สร้างความพิเศษเหนือระดับในตลาด รวมถึงสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่เกินกว่าความคาดหมายให้แก่กลุ่มลูกค้า

รางวัล “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2022” ได้รับการจัดขึ้นโดยหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียน ที่ได้มีการจัดขึ้นติดต่อกันมาเป็นปีที่ 13 ด้วยเครื่องมือการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร “CBS Valuation” ที่ใช้หลักเกณฑ์การวัดมูลค่าแบรนด์จากงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในการคำนวณค่าเฉลี่ยติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมบูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี เพื่อให้สามารถคำนวณมูลค่าแบรนด์ขององค์กรออกมาได้เป็นตัวเลขทางการเงินได้อย่างแม่นยำโดยไม่มีความลำเอียง

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img