Wednesday, 24 July 2024 - 3:34 pm
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120
Wednesday, 24 July 2024 - 3:34 pm
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120

“จระเข้” เปิดบ้านต้อนรับ “ดูโฮม” ตอกย้ำความสัมพันธ์อันดีพันธมิตรวงการก่อสร้าง

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) : นายกองกูณฑ์ อรรถสารประสิทธิ์ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท  จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, นายศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์(ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ , นางปณัดดา อรรถสารประสิทธิ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการบริหารและกรรมการตรวจสอบ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา (กลาง) ประธานกรรมการบริหารบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) , นางนาตยา ตั้งมิตรประชา (ที่ 9 จากขวา) รองประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารระดับสูง ในโอกาสเยี่ยมชมสำนักงานแห่งใหม่ของจระเข้ ในบรรยากาศอบอุ่น ตอกย้ำความสัมพันธ์อันดีของพันธมิตรในวงการวัสดุก่อสร้าง สานต่อเส้นทางธุรกิจจากผู้ก่อตั้ง ต่อเนื่องจนถึงผู้บริหารรุ่นใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img