Friday, 19 July 2024 - 8:53 am
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120
Friday, 19 July 2024 - 8:53 am
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ฉลองความสำเร็จครบรอบ 5 ปี ตอกย้ำ 5 กลยุทธ์ เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทเครื่องดื่มที่ผู้บริโภครักมากที่สุดในประเทศไทย

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ฉลองความสำเร็จครบรอบ 5 ปี หลังการลงนามในสัญญาร่วมทุนธุรกิจของสองยักษ์ใหญ่ระหว่าง บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น และ บริษัทเป๊ปซี่โค อิงค์ ผู้นำระดับโลกในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจากประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2561 โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผ่านกลยุทธ์ “Must Win Battle” ส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 5.9% ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โตกว่าภาพรวมของตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ถึง 3 เท่า พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ใหม่สู่การเป็น “บริษัทเครื่องดื่มที่ผู้บริโภครักมากที่สุดในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง” (the Most Beloved Beverage Company in Thailand with True Gemba Centricity) รุกตลาดเครื่องดื่มน้ำอัดลมพลัสคุณประโยชน์ เป็นทางเลือกใหม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่รักสุขภาพและต้องการความสดชื่น พร้อมเสริมแกร่งตลาดชาและกาแฟพร้อมดื่ม ขยายการเติบโตในกลุ่มเครื่องดื่มให้พลังงาน ผ่านแคมเปญการตลาด 360 องศา ให้เข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ เน้นการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายอชิต โจชิ

นายอชิต โจชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจตลอด 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561-2565) ภายใต้ Must Win Battle 5 กลยุทธ์หลัก

1)เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจเครื่องดื่มน้ำอัดลม (Strengthen Core) โดยส่งผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ออกสู่ตลาด ช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดได้สูงถึง 2.6% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มน้ำตาลน้อยและไม่มีน้ำตาล เพื่อรองรับเทรนด์สุขภาพที่กำลังมาแรง

2)ขยายกลุ่มนวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Portfolio Transformation) รุกตลาดใหม่ทั้งชาและกาแฟพร้อมดื่ม รวมถึงเครื่องดื่มให้พลังงานระดับพรีเมียม ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด

3)สร้างความสำเร็จร่วมกับคู่ค้า (Win With Customers) ขยายฐานคู่ค้าทั่วประเทศ ทั้งธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เครือข่ายร้านอาหาร และช่องทาง E-commerce ได้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า 4)ส่งเสริมการเติบโตระยะยาวด้วยการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมุ่งสู่ความยั่งยืน (Insulated Long Term) 

oส่งมอบเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยตามมาตรฐานด้านอาหาร สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีปริมาณเครื่องดื่มที่ผลิตได้เฉลี่ย 600 ล้านลิตรต่อปี

oมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำผ่านการดำเนินกิจการด้วยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และดำเนินโครงการ “มิซุอิกุ (MIZUIKU): สอนน้องรักษ์น้ำ” ตั้งแต่ปี 2562 โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 14,500 คน

oการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เริ่มต้นจากการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถนำกลับมารีไซเคิล ได้ 100% รวมถึงการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องกับเยาวชนและชุมชน พร้อมทั้งดำเนินโครงการคัดแยกและเก็บกลับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้มากขึ้น

5)พัฒนาองค์กรด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างคน (Develop Organization) ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาทักษะต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อการเติบโตไปพร้อมกับองค์กร สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับพนักงานอย่างแท้จริง การันตีด้วยรางวัลอันทรงเกียรติ “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 (Kincentric Thailand Best Employer Award 2022)” 

นายอนวัช สังขะทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “หากพิจารณาตลาดเครื่องดื่มไทยในช่วงปี 2561-2565 โดยภาพรวมแล้วเราพบว่าตลาดเครื่องดื่มยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มในกลุ่มน้ำตาลน้อยหรือไม่มีน้ำตาล สอดคล้องกับเทรนด์รักสุขภาพของผู้บริโภค โดย ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ทำผลงานได้เป็นอย่างดี ขยายการเติบโตของเครื่องดื่มเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาลได้ถึง 19% เฉลี่ยใน 5 ปีที่ผ่านมา รวมถึงส่งชาอู่หลงพร้อมดื่ม TEA+ และกาแฟพร้อมดื่ม BOSS Coffee เข้าแข่งขันในตลาดชาและกาแฟพร้อมดื่มที่มีศักยภาพการเติบโต ที่สำคัญยังส่ง Rockstar เจาะตลาดเครื่องดื่มให้พลังงาน ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตสูงสุดในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยในปี 2566 นี้ เราพร้อมเดินหน้าเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด ด้วย 5 กลยุทธ์หลัก ดังนี้

1)Consumer Centric ทำความเข้าใจผู้บริโภคอย่างถ่องแท้

2)Product พัฒนาและนำเสนอสินค้าทั้ง 9 แบรนด์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและตอบรับการเติบโตของตลาด

3)Awareness สร้างการรับรู้ผ่าน 22 แคมเปญส่งเสริมการตลาดตลอดปี 2566 เพื่อครองใจผู้บริโภค

4)Engage สร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภค โดยตั้งเป้าแจกชิม 10 ล้านขวด และสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์

5)Convert วางแผนกลยุทธ์ราคาและกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จูงใจ”

นางสาวเพียงจิต ศรีประสาธน์

นางสาวเพียงจิต ศรีประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มีนโยบายการดูแลพนักงานที่ดีเยี่ยม เราและพนักงาน ได้สร้างพันธสัญญาเพื่อการเติบโตร่วมกัน (Commitment to Growth) โดยส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานให้มีศักยภาพและทักษะต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมสร้างความผูกพันกับองค์กรบนพื้นฐานปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาค เคารพและยอมรับในความหลากหลาย และอยู่ร่วมกันอย่างไม่แบ่งแยก (Diversity, Equity & Inclusion) เพื่อให้ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย เป็นองค์กรที่น่าอยู่และดึงดูดผู้ที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงาน นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นตอบแทนกลับคืนสู่สังคม (Giving Back to Society) ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย อาทิ โครงการ Helping Hands ซึ่งปลูกฝังวัฒนธรรมจิตอาสาในหมู่พนักงาน เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ที่ขาดแคลน ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ และที่สำคัญในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา เราได้ร่วมบริจาคเงินทุนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามต่างๆ รวมถึงบริจาคถุงยังชีพและเครื่องดื่มให้กับชุมชนที่เดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป”

“ในปี 2566 นี้ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ยังคงมุ่งเน้นหลักการ GEMBA: เข้าถึงและเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค คู่ค้า พนักงาน และสังคมอย่างแท้จริง YATTE MINAHARE: มีจิตวิญญาณของผู้กล้าลงมือทำ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และความท้าทายในทุกรูปแบบ และ AGILE MINDSET: ปรับตัวอย่างฉับไวให้ทันต่อทุกสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง พร้อมสานต่อกลยุทธ์ Must Win Battle” เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กรคือการเป็น “บริษัทเครื่องดื่มที่ผู้บริโภครักมากที่สุดในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง” (the Most Beloved Beverage Company in Thailand with True Gemba Centricity) ต่อไป” นายอชิต โจชิ กล่าวทิ้งท้าย

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img