Saturday, 13 July 2024 - 12:39 pm
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120
Saturday, 13 July 2024 - 12:39 pm
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120

TILOG-LOGISTIX 2023 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจไทย ชมนวัตกรรมใหม่ของวงการโลจิสติกส์จาก 415 แบรนด์ 25 ประเทศ 17-19 สิงหาคมนี้ ที่ไบเทค

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจไทยด้วยโลจิสติกส์ ร่วมกันจัดงาน TILOG-LOGISTIX 2023 ระหว่าง 17-19 สิงหาคม 2566 ดึงผู้ประกอบการ 415 แบรนด์ จาก 25 ประเทศ จัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม โซลูชัน และบริการด้านโลจิสติกส์ พร้อมกิจกรรมเสริมองค์ความรู้และสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ คาดผู้เข้าชมงานปีนี้กว่า 9,000 ราย ตั้งเป้ามูลค่าเจรจาทางธุรกิจกว่า 4,000 ล้านบาท

อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่รัฐบาลให้ความสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ซึ่งในปีนี้ ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics Performance Index : LPI) จากธนาคารโลก ให้อยู่อันดับที่ 34 จาก 139 ประเทศทั่วโลก ตกลงจากอันดับ 32 ในปี 2561 และประเทศไทยอยู่ในอันดับ 3 ในภูมิภาคอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์และสร้างเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคการส่งออก เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ท่ามกลางประเด็นท้าทายต่าง ๆ จากการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ และสังคมโลกในปัจจุบัน ดังนั้น กรมฯ จึงได้ร่วมกับ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ และภาคเอกชนจัดงาน TILOG – LOGISTIX 2023 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพของโลจิสติกส์ไทยในการเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาของเวทีการค้าโลก รวมถึง ยังเป็นเวทีในการเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจ และพร้อมแข่งขันในเวทีการค้าเสรีต่อไป”

ด้านนายคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหารสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวในฐานะผู้ใช้บริการถึงความคาดหวังที่มีต่อผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ว่า “ผู้ให้บริการโลจิสติกส์หรือ LSP (Logistic Service Provider) ควรปรับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการพัฒนารูปแบบโซลูชันการให้บริการ การลงทุนในแพลตฟอร์ม การนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยเฉพาะระบบอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับลูกค้าได้ดีขึ้น เพื่อช่วยผู้ใช้บริการให้สามารถดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรการที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันได้ โดยเฉพาะมาตรการทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อมของ EU ที่เริ่มจาก 7 กลุ่มสินค้าในปัจจุบัน และจะขยายไปถึงสินค้าประเภทอื่น ๆ รวมถึงประเทศอื่น ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรือจีน ก็จะทำตามมาตรการดังกล่าวด้วยเช่นกัน”

นายสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ในฐานะผู้ให้บริการ ชี้ให้เห็นว่า ธุรกิจขนส่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทำให้เกิดปัญหาก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอันดับต้น ๆ ซึ่งผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย จำเป็นต้องเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน ช่วยให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และความคล่องตัว สามารถตอบสนองต่อการให้บริการลูกค้าได้มากขึ้น ตลอดจนเพิ่มมูลค่าให้กับบริการของตนเอง สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการขนส่งทางรถได้ลงมือทำไปบ้างแล้ว คือการลดการใช้พลังงานในการขนส่งเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการใช้พลังงานทางเลือก

นางวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าแห่งอาเซียน ที่สร้างสรรค์งานแสดงสินค้าให้แก่หลากหลายอุตสาหกรรม กล่าวว่า งาน TILOG – LOGISTIX 2023  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับอาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ และภาคเอกชน ภายใต้แนวคิด “Smart and Green Logistics for Sustainable Tomorrow : ขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่อนาคตสีเขียวด้วยโลจิสติกส์อัจฉริยะรักษ์โลก” มุ่งเน้นการปรับตัวเดินหน้าสู่เทรนด์โลกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีโลจิสติกส์ยุคใหม่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน พร้อมกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตื่นตัว และให้ความสำคัญกับการปรับตัวภายใต้แนวคิดเรื่อง Green โดยงานนี้มีผู้จัดแสดงกว่า 415 แบรนด์ จาก 25 ประเทศ

ไฮไลท์ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาจัดแสดงในปีนี้ จะเน้นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์โลจิสติกส์ยุคดิจิทัล ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ อาทิ ระบบวางแผนและจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้า / ระบบการจัดการคลังสินค้า การรักษาความปลอดภัย รวมทั้งระบบคลังสินค้าอัจฉริยะที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ / หุ่นยนต์หยิบสินค้าที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทุกแนวในคลังสินค้า และหุ่นยนต์คัดแยกสินค้าและระบบสายพานลำเลียง / รถโฟล์คลิฟท์ ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรีลิเธียม

ภายในงาน นอกจากการสร้างโอกาสและขยายเครือข่ายธุรกิจไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกแล้ว ผู้เข้าชมงานยังได้อัปเดตข้อมูล ความรู้ เทรนด์ของธุรกิจโลจิสติกส์ผ่านการสัมมนาหัวข้อต่าง ๆ อาทิ World Transport & Logistics Forum Thailand 2023 / Trade Logistics Symposium 2023 / สัมมนาที่จัดขึ้นโดยสภาและสมาคมด้านโลจิสติกส์/การสาธิตกระบวนการโลจิสติกส์อัตโนมัติตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ที่โซน Innovation Showcase/ รวมถึงพบกับเคล็ดลับแห่งความสำเร็จจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยชั้นนำที่ได้รับรางวัล Excellent Logistics Management Award หรือ ELMA ได้ที่ ELMA Hall of Fame และนิทรรศการภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทย

งาน TILOG-LOGISTIX 2023 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค ฮอลล์ 98 เวลา 10.00-18.00 น. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้า ได้ที่ www.tilog-logistix.com  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2686 7222 อีเมล contactcenter@rxtradex.com หรือสอบถามผ่านทางไลน์ Official Account: @tilog-logistix

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img