Saturday, 13 July 2024 - 1:33 pm
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120
Saturday, 13 July 2024 - 1:33 pm
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120

9.9 เว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง www.taladnudbaan.com เปิดให้ประชาชนฝากขายบ้าน-ที่ดิน ฟรี!!

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ REIC  ได้รับมอบหมายจาก “คณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ” ให้เป็นผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลบ้านมือสอง ด้วยการสร้างตลาดเสมือนจริง (Virtual Market) ขึ้นบนเว็บไซต์ “ตลาดนัดบ้านมือสอง” (www.taladnudbaan.com) ซึ่งจะเป็นพื้นที่ Platform ที่เป็นช่องทางกลางสำหรับผู้ขายสามารถเข้ามาประกาศขายได้ด้วยตัวเอง และผู้ซื้อสามารถเข้ามาค้นหาอสังหาริมทรัพย์มือสองที่สนใจ ซึ่ง REIC จะใช้ข้อมูลที่ได้รับมาผ่านเว็บไซต์ ทำการประมวลผลร่วมกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ติดตามปริมาณอุปสงค์และอุปทานของตลาดบ้านมือสองได้ และวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดบ้านมือสองจากระบบฐานข้อมูลนี้ได้

เว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562  เป็นเวลากว่า 4 ปี โดยเริ่มต้นจากทรัพย์ที่เป็น NPA ของหน่วยงานต่าง ๆ และขยายสู่อสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานมีประกาศขาย ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้การจัดทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่มีการนำอสังหาริมทรัพย์มาประกาศขายแล้วมากกว่า 25 หน่วย และมีอสังหาริมทรัพย์มือสองที่มีการประกาศขายผ่านเว็บไซต์มากกว่า 70,000 รายการ และ REIC มีข่าวดีที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปฝากขายทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปประกาศขายได้ฟรีตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า “REIC จะเปิดระบบให้ประชาชนฝากขายบ้านมือสองได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งภายในปี 2566 คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกในการฝากขายผ่านเว็บไซต์ฯ เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 3,000 ราย และคาดว่าจะมีอสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายไม่น้อยกว่า 100,000 รายการ และผู้ที่เข้ามาหาซื้ออสังหาริมทรัพย์จะได้ความพิเศษของเว็บไซต์ฯ ที่มีเครื่องมือช่วยให้ค้นหาทรัพย์ได้ตามความต้องการ สามารถเลือกทรัพย์ฝากขายของหน่วยงาน หรือที่ประชาชนที่เป็นเจ้าของทรัพย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์ฯนี้สามารถบันทึกการค้นหาทรัพย์ มีการแจ้งเตือน  มีเครื่องมือที่จะช่วยในการตัดสินใจโดยการเปรียบเทียบทรัพย์ที่เลือกไว้ มีระบบคำนวณอัตราการผ่อนชำระเงินงวดต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย รวมถึง ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ ทำให้ท่านได้อสังหาริมทรัพย์ ในราคาที่ดีที่สุด เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคน ขอเชิญผู้ที่ต้องการฝากขายบ้านมือสองผ่านเว็บไซต์ ร่วมสมัครสมาชิกและลงประกาศขายได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2566 เป็นต้นไปที่ เว็บไซต์ “ตลาดนัดบ้านมือสอง” (www.taladnudbaan.com)”

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img